Έναρξη Εξαμήνου 2024 Α’ και Πρόγραμμα Για Κάθε Ειδικότητα

Στο Εαρινό Εξάμηνο 2024Α’ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4/3/2024.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_2024Α_v1