Αποθήκη εκθεμάτων Μουσείου Πόλης

Η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ βρέθηκε στην αποθήκης επίπλων του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ . Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης , οι καταρτιζόμενοι ενημερώθηκαν για την επεξεργασία των εκθεμάτων από τη συντηρήτρια κ. Ελένη Νικολάου και προσέφεραν εθελοντική εργασία καθοδηγούμενοι από τους εκπαιδευτές τους και την υπεύθυνη.