ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 1/9 έως 30/6 η γραμματεία λειτουργεί από 11:00πμ έως 07:00μμ

Από 1/7 έως 31/8 η γραμματεία λειτουργεί από 08:30πμ έως 01:30μμ

Από 1/8 έως 15/8 και από 23/12 έως 07/1, η γραμματεία παραμένει κλειστεί σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ.