ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

            Το ΙΕΚ Καρδίτσας δημιούργησε την Τράπεζα Αίματος, τον Δεκέμβριο 2014 , με σκοπό τη δημιουργία μιας διαρκούς παρακαταθήκης για την αντιμετώπιση των αναγκών των συνανθρώπων μας και την προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού.Σε διάστημα  6 μηνών συγκεντρώθηκαν  85!!! μονάδες αίματος και ο αριθμός αυτός να είναι μόνιμα αυξανόμενος. Οι καταρτιζόμενοι μας, οι οποίοι είναι όλοι νέοι, έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή και η προσφορά τους είναι ιδιαίτερα συγκινητική.